Monday, 24 January 2011 15:38

NAMED ROCKS

Click on pictures to enlarge
 

 

The Romanian toponimy is vast. I will try to show a small part of the named rocks I have visited; the antropomorphic ones are shown in the album published in 2007. The photos are sorted according to location: north of Eastern Carpathians, then Meridional Carpathians and Western Carpathians.

 

CREASTA COCOŞULUI - Gutâi MountainsCREASTA COCOŞULUI - Gutâi MountainsLA CĂRŢI - Rodnei MountainsLA CĂRŢI - Rodnei Mountains

PIETRELE ROŞII - Munţii CălimaniPIETRELE ROŞII - Munţii Călimani PIETRELE ROŞII - Munţii CălimaniPIETRELE ROŞII - Munţii Călimani

ARŞIŢA MARE - Munţii BârgăuARŞIŢA MARE - Munţii Bârgău

PIETRELE DOAMNEI - Masivul RarăuPIETRELE DOAMNEI - Masivul RarăuPIETRELE DOAMNEI - Masivul RarăuPIETRELE DOAMNEI - Masivul Rarău

PIETRELE MUIERILOR - Obcina MarePIETRELE MUIERILOR - Obcina MarePIETRELE MUIERILOR - Obcina MarePIETRELE MUIERILOR - Obcina Mare
They lie northwest of the city of Solca (Suceava County) on a rocky peak that dominates the valley of Solcuţa. There are six main large rocks that have turned into interesting shapes through differential erosion. They say it was a good place to shelter during enemy invasions.

 

PIATRA TEIULUI (PIATRA DRACULUI) - Bloc eratic rămas în lunca inundabilă a Bistriţei lângă actualul viaduct de la Poiana Teiului.PIATRA TEIULUI (PIATRA DRACULUI) - Bloc eratic rămas în lunca inundabilă a Bistriţei lângă actualul viaduct de la Poiana Teiului.PIATRA CIOBANULUI văzută din poiana de la Duruitoare (Masivul Ceahlău)PIATRA CIOBANULUI văzută din poiana de la Duruitoare (Masivul Ceahlău)PIATRA CIOBANULUI văzută din Poiana ScăiuşPIATRA CIOBANULUI văzută din Poiana Scăiuş

GARDUL STĂNILELOR = versantul drept (la coborâre) al Jgheabului lui Vodă (Ceahlău)GARDUL STĂNILELOR = versantul drept (la coborâre) al Jgheabului lui Vodă (Ceahlău)

PIATRA LĂCRĂMATĂ (Masivul Ceahlău)PIATRA LĂCRĂMATĂ (Masivul Ceahlău)PIATRA LĂCRĂMATĂ - muşchiul şi puţina iarbă crescute pe vârf adună apă care se scurge încet, şiroind ca lacrimile. Se observă chiciura pe şiroaiele îngheţate.PIATRA LĂCRĂMATĂ - muşchiul şi puţina iarbă crescute pe vârf adună apă care se scurge încet, şiroind ca lacrimile. Se observă chiciura pe şiroaiele îngheţate.

PĂLĂRIA (Masivul Ceahlău)PĂLĂRIA (Masivul Ceahlău)PĂLĂRIA (Masivul Ceahlău)PĂLĂRIA (Masivul Ceahlău)

PAVILIONUL - sub vârful Ocolaşul Mare, Masivul CeahlăuPAVILIONUL - sub vârful Ocolaşul Mare, Masivul Ceahlăuîn apropiere - MASAîn apropiere - MASA

COLOANA DORICĂ - se observă şi turnurile: Turnul lui Budu, Turnul Stancăi, Turnul Anei.COLOANA DORICĂ - se observă şi turnurile: Turnul lui Budu, Turnul Stancăi, Turnul Anei.COLOANA DORICĂ - la marginea Treptei OcolaşuluiCOLOANA DORICĂ - la marginea Treptei Ocolaşului

CLĂILE LUI MIRON - la marginea estică a Ocolaşului Mic, Masivul CeahlăuCLĂILE LUI MIRON - la marginea estică a Ocolaşului Mic, Masivul CeahlăuARCADA - în partea superioară a Jgheabului Fundăii, aproape de Ocolaşul MicARCADA - în partea superioară a Jgheabului Fundăii, aproape de Ocolaşul Mic

PIATRA LATĂ DIN GHEDEONPIATRA LATĂ DIN GHEDEONGURA PLÂNSĂ - în apropierea Cabanei DochiaGURA PLÂNSĂ - în apropierea Cabanei Dochia

STÂNCILE DETUNATESTÂNCILE DETUNATEACELE DETUNATEIACELE DETUNATEIACELE DETUNATEIACELE DETUNATEI

STOGUL LUI ALBUSTOGUL LUI ALBUSTOGUL LUI ALBUSTOGUL LUI ALBUIGLIŢA = Stogul lui Albu văzut de jos, din Jgheabul MareIGLIŢA = Stogul lui Albu văzut de jos, din Jgheabul Mare

ACELE CAPREI - în abruptul Piciorului Răchitiş spre Fundu Ghedeonului (Ceahlău)ACELE CAPREI - în abruptul Piciorului Răchitiş spre Fundu Ghedeonului (Ceahlău)TURNUL SIHASTRULUI - în Jgheabul Sihastrului (sub Cuşma Dorobanţului) în pădure (Ceahlău)TURNUL SIHASTRULUI - în Jgheabul Sihastrului (sub Cuşma Dorobanţului) în pădure (Ceahlău)FARAONUL - în partea de sus a Jgheabului cu Hotaru (folclor nou!) (Ceahlău)FARAONUL - în partea de sus a Jgheabului cu Hotaru (folclor nou!) (Ceahlău)

OM BUN - OM RĂU - în partea superioară a Jgheabului cu Hotaru (folclor nou!) (Ceahlău)OM BUN - OM RĂU - în partea superioară a Jgheabului cu Hotaru (folclor nou!) (Ceahlău)VULTURUL - în zona împădurită a Jgheabului cu Hotaru (Ceahlău)VULTURUL - în zona împădurită a Jgheabului cu Hotaru (Ceahlău)

STÂNCA DOCHIEI (popular: "Curul Dochiei") la Izvoare (izvoarele pârâului Izvorul Alb) (Ceahlău)STÂNCA DOCHIEI (popular: "Curul Dochiei") la Izvoare (izvoarele pârâului Izvorul Alb) (Ceahlău)

PIATRA CU BANI formată din conglomerat cu pietre de râu rotunde cimentate şi Furculiţa = Cuşma Dorobanţului văzută din Poienile SahastruluiPIATRA CU BANI formată din conglomerat cu pietre de râu rotunde cimentate şi Furculiţa = Cuşma Dorobanţului văzută din Poienile SahastruluiPIATRA ŞOIMULUI - Munţii GurghiuPIATRA ŞOIMULUI - Munţii Gurghiu

PIATRA BRADU MIC - deasupra şoselei Pasul Bucin - Praid.PIATRA BRADU MIC - deasupra şoselei Pasul Bucin - Praid.PIATRA BRADU MIC - posibil străvechi loc de cult "păgân".PIATRA BRADU MIC - posibil străvechi loc de cult "păgân".

PIATRA SINGURATICĂ - Masivul Hăşmaş.PIATRA SINGURATICĂ - Masivul Hăşmaş.PIATRA SINGURATICĂ - Masivul Hăşmaş.PIATRA SINGURATICĂ - Masivul Hăşmaş.

ALTAR STONE - Massive Hasmas – one can see the cottage that had several successive names: Queen's Flower, Flower of the Republic, then Bicaz Gorges, it caught fire from the Christmas tree on December 25, 1997.

NASUL LUI CARAIMAN - Munţii TarcăuluiNASUL LUI CARAIMAN - Munţii TarcăuluiTREI CĂLDĂRI - Munţii Stânişoarei: în Parcul Cozla din Piatra NeamţTREI CĂLDĂRI - Munţii Stânişoarei: în Parcul Cozla din Piatra Neamţ

MAN OF ŞERBEŞTI - Stefan cel Mare village, Neamt county: the whole hill looks like a man lying face up with some rocks forming a human profile. It can be seen from the roadway from Piatra Neamt to Roman.

REPTILA - pe un versant al muntelui Holmu Gemenii, Munţii GoşmanREPTILA - pe un versant al muntelui Holmu Gemenii, Munţii Goşman

MASA LUI VODĂ - pe valea Caşinului, afluent al Trotuşului (jud. Bacău)MASA LUI VODĂ - pe valea Caşinului, afluent al Trotuşului (jud. Bacău)MASA LUI VODĂ - loc de adunare şi sfat din vremuri îndepărtate. A avut în jurul ei 12 scaune de piatră,  echidistante, din care 5 au fost distruse de drumul forestier din imediata apropiere. Numele actual provine de la  scurtul popas făcut de Gheoghe Ştefan Vodă în 1658, fugind peste munţi în TransilvaniaMASA LUI VODĂ - loc de adunare şi sfat din vremuri îndepărtate. A avut în jurul ei 12 scaune de piatră, echidistante, din care 5 au fost distruse de drumul forestier din imediata apropiere. Numele actual provine de la scurtul popas făcut de Gheoghe Ştefan Vodă în 1658, fugind peste munţi în Transilvania

CĂLDĂRILE ZĂBALEI - Munţii Vrancei (pârâul Zăbala).CĂLDĂRILE ZĂBALEI - Munţii Vrancei (pârâul Zăbala).PIATRA GEAMĂNĂ (STÂNCA FULGERATĂ) - Munţii Vrancei pe valea PutneiPIATRA GEAMĂNĂ (STÂNCA FULGERATĂ) - Munţii Vrancei pe valea Putnei

PIETRELE ROTĂRII - pe valea TeleajenuluiPIETRELE ROTĂRII - pe valea TeleajenuluiPIETRELE ROTĂRII - se mai spun poveşti, dar par improvizate.PIETRELE ROTĂRII - se mai spun poveşti, dar par improvizate.

TURNUL CĂPRIOAREI - Munţii CiucaşTURNUL CĂPRIOAREI - Munţii Ciucaş

ŢICLĂILE MICI - Ciucaş (hărţile tot copie una de la alta o denumire greşită: "Tigăile"!)ŢICLĂILE MICI - Ciucaş (hărţile tot copie una de la alta o denumire greşită: "Tigăile"!)ŢICLĂILE MARIŢICLĂILE MARI

ŢURŢURELUL - CiucaşŢURŢURELUL - CiucaşMÂNA DRACULUI - CiucaşMÂNA DRACULUI - Ciucaş

COLŢII BRATOCEI - CiucaşCOLŢII BRATOCEI - Ciucaş

PORUMBELUL din culmea Bratocea.PORUMBELUL din culmea Bratocea.PORUMBELUL din culmea Chiruşca.PORUMBELUL din culmea Chiruşca.

PIETRELE ALBE - CiucaşPIETRELE ALBE - Ciucaş

STÂNCILE LUI SOLOMON - la capătul cartierului Şchei din Braşov.STÂNCILE LUI SOLOMON - la capătul cartierului Şchei din Braşov.STÂNCILE LUI SOLOMON - Masivul PostăvaruSTÂNCILE LUI SOLOMON - Masivul Postăvaru

BISERICUŢA PĂGÂNILOR - străvechi loc de cult din Masivul PostăvaruBISERICUŢA PĂGÂNILOR - străvechi loc de cult din Masivul Postăvaru

BABELE - Munţii BucegiBABELE - Munţii BucegiBABA MARE - Munţii BucegiBABA MARE - Munţii Bucegi

SĂRUTUL BABELOR - Munţii BucegiSĂRUTUL BABELOR - Munţii BucegiCOLŢII MORARULUI - Munţii BucegiCOLŢII MORARULUI - Munţii Bucegi

COLUMNA CERIULUI = Vârful Omu - Munţii BucegiCOLUMNA CERIULUI = Vârful Omu - Munţii BucegiCOLUMNA CERIULUICOLUMNA CERIULUI

ACUL CRĂPĂTURII - Munţii Piatra CraiuluiACUL CRĂPĂTURII - Munţii Piatra CraiuluiFALUSUL PIETREI CRAIULUIFALUSUL PIETREI CRAIULUI

LA ZAPLAZ - Munţii Piatra CraiuluiLA ZAPLAZ - Munţii Piatra CraiuluiCERDACUL STANCIULUI - Munţii Piatra CraiuluiCERDACUL STANCIULUI - Munţii Piatra CraiuluiŢURŢUDĂUL - Munţii Piatra Craiului: pe valea Sbârcioarei - probabil străvechi loc de cult "păgân"ŢURŢUDĂUL - Munţii Piatra Craiului: pe valea Sbârcioarei - probabil străvechi loc de cult "păgân"

ACUL CLEOPATREI - Munţii FăgăraşACUL CLEOPATREI - Munţii FăgăraşACUL CLEOPATREIACUL CLEOPATREIACUL CLEOPATREIACUL CLEOPATREI

BULZUL - Masivul CoziaBULZUL - Masivul CoziaCOLŢII FOARFECII (FOARFECA MARE) - Masivul CoziaCOLŢII FOARFECII (FOARFECA MARE) - Masivul Cozia

POARTA DE PIATRĂ - Masivul CoziaPOARTA DE PIATRĂ - Masivul CoziaMASA JIDOVULUI - Munţii Cindrel (în vorbirea veche: jidov = uriaş)MASA JIDOVULUI - Munţii Cindrel (în vorbirea veche: jidov = uriaş)

IORGOVAN’S SLASHED STONE - Vâlcan Mountains, 1617m, is located at the top of Little Mount (Muntele Mic) is on the trail marked with blue tape down to Poiana Mărului.

CLEANŢU SCORILEI - Ţarcu Mountains, 1617m, is located east of the peak of Little Mount (Muntele Mic) on the trail marked with blue tape down to Poiana Mărului. Vague legends of the area considered the rock as an observation point over the Scorila river valley. Between the rocks around it seems that two shelters have been improvised using the stones position. Up to the west there are some large grooves that (hypothetically) could be covered with logs, branches and moss, and would have created some useful shelter for local families in the valley, in times of trouble.

GERYON'S SEAT - Mehedinti Mountains. The idea to look for it was given to me by Nicolae Densuseanu after studying his book; I gathered further information from the only man that remained on Vodita valley in 1987. In 1990, with approval from the guards of the police unit from Gura Vaii and accompanied by two soldiers (because it is the border area and I was going to take pictures) we climbed the Cross of St. Peter Peak. We could recognize the SEAT on the southern slope, about 5 metres from the peak, towards the Danube. The traditional holy celebration held here is probably older than the current religion. An annual mass is held at present, although the old rites, which had to be silenced, is no longer valid.

The LITTLE CHURCH on Negrileasa peak, Trascău Mountains. It consists of two groups of rocks that seem arranged: - the group below seems to have been some sort of shelter - about 20 metres up is a trill consisting of two towers at three metres apart (they look like they were two columns with round section) and one horizontal block inbetween, now broken; under these rocks there is a small platform. (it seems to have been a place of worship).

SCAUNUL BABEI DOCHIA - se află pe aceeaşi culme Negrileasa la circa 400 metri faţă de Bisericuţă: înălţimea  postamentului = 50 cm, înălţimea spătarului = 30 cm. Un observator care ar sta pe acest scaun ar avea în faţă Peştera Bisericuţa aflată spre est (+20º spre NE) pe alt munteSCAUNUL BABEI DOCHIA - se află pe aceeaşi culme Negrileasa la circa 400 metri faţă de Bisericuţă: înălţimea postamentului = 50 cm, înălţimea spătarului = 30 cm. Un observator care ar sta pe acest scaun ar avea în faţă Peştera Bisericuţa aflată spre est (+20º spre NE) pe alt munteLa 5 metri în spatele scaunului precedent pare să fie un altul asemănător întrucâtva, de pe care un observator  ar fi privit spre sud spre Bisericuţă. Dacă ar fi stat doi observatori pe cele două scaune, ar fi putut face uşor schimb de informaţii (?).La 5 metri în spatele scaunului precedent pare să fie un altul asemănător întrucâtva, de pe care un observator ar fi privit spre sud spre Bisericuţă. Dacă ar fi stat doi observatori pe cele două scaune, ar fi putut face uşor schimb de informaţii (?).

URMA DE BOU - pare să fie o adâncitură de lapiez de 18/15 centimetri, nu departe de scaune (ansele de  radiestezie se încrucişează)URMA DE BOU - pare să fie o adâncitură de lapiez de 18/15 centimetri, nu departe de scaune (ansele de radiestezie se încrucişează)

(copil?)(copil?)(adult?)(adult?)(bătrân?)(bătrân?)

THREE YOUNG MEN Rock or maybe 3 FACES seems to be a rock with three faces: child - adult – old man, from the Surligata peak (Trascău Mountains). Access is easier throughLupşa river valley, a tributary of Aries.

POARTA ZMEILOR - Munţii Trascău, sub vârful Bedeleu (acces prin satul SălciuaPOARTA ZMEILOR - Munţii Trascău, sub vârful Bedeleu (acces prin satul SălciuaDUBA din Şesul Lupşenilor (Muntele Mare sau Munţii Gilău) - are pe acest site o pagină specialăDUBA din Şesul Lupşenilor (Muntele Mare sau Munţii Gilău) - are pe acest site o pagină specială

SMALL STONES (PIETRELE MĂRUNTE) - Big Mountain (Muntele Mare) – they are not realy small: they look like a row of menhirs, useful during fog (if you lie flat on your belly you can see the next stone!). To the southwest there is the Hungarian Corner (Colţul Ungurului), a place called "La masa" and then the Big Mountain peak, and to the NE the Round Corner (dynamited for the purpose of road construction) and about 600 meters further the Warm Plain (Şesul Cald).

Coechipierul face probaCoechipierul face probaScobitura pentru şezutScobitura pentru şezut

From the Warm Plain (Şesul Cald) to Aries Valley (east), through "Zăcători" can be reached through the forest planted in 1976 at the edge of a steep of 12 to 15 meters where there are several rocks covered with moss, bilberry and mugo pines. One should look for a flat surface with a groove for seating! and below it a place as a square crack 130-140 cm in height, width of 50 cm and depth of about 80 cm: LA DUBA! In the local sense of place where they gave a signal with a horn or tulnic. We could have done with a teammate on the Aries valley and also cellular phones (which had not been with us in 1986) to test the signaling procedures.

PIATRA (TALPA) JIDOVULUI (=uriaşului) - Muntele Găina din Munţii Bihorului - un bun loc de observaţiePIATRA (TALPA) JIDOVULUI (=uriaşului) - Muntele Găina din Munţii Bihorului - un bun loc de observaţiePIATRA GRĂITOARE - nu este prea departe de vârful Bihor sau Curcubăta Mare, spre Pasul Vârtop: îngână cu ecoul  său vorbele drumeţilor de pe potecă.PIATRA GRĂITOARE - nu este prea departe de vârful Bihor sau Curcubăta Mare, spre Pasul Vârtop: îngână cu ecoul său vorbele drumeţilor de pe potecă.

PIATRA DRACULUI - se află pe teritoriul comunei Hida (HÂDA?) lângă şoseaua dinspre Sânmihaiu Almaşului spre  Jibou (judeţul Sălaj)PIATRA DRACULUI - se află pe teritoriul comunei Hida (HÂDA?) lângă şoseaua dinspre Sânmihaiu Almaşului spre Jibou (judeţul Sălaj)PIATRA DRACULUI - E tare urâtă!PIATRA DRACULUI - E tare urâtă!

Observation

After years of travels I arrived to a conclusion and I kept it for a long time for myself. It would seem that there is a cluster of named rocks known that could have strategic and even practical importance and could have constituted a chain of observation points and signaling. Highest concentration is found around the Aries Valley, Tara Motilor as it is also shown in the history of the place.

This is my attempt to draw on the map that finding, although bearing in mind that this could also be just a personal fantasy.

 1. Sfinxul Oaşului - Munţii Gutâi.
 2. Creasta Cocoşului - Munţii Gutâi.
 3. Piatra Dracului (Piatra Hâdă) - lângă Jibou.
 4. Moţul - la intrarea în Cheile Turzii.
 5. La Dubă - Muntele Mare.
 6. Pietrele Mărunte - Muntele Mare.
 7. Duba din Şesul Lupşenilor - Muntele Mare.
 8. Talpa Jidovului - Muntele Găina (Munţii Bihorului).
 9. Piatra Grăitoare - Munţii Bihorului.
 10. Poarta Zmeilor - Munţii Trascău.
 11. Stânca Trei Feciori - Munţii Trascău.
 12. Scaunul Babei Dochia - Munţii Trascău.
 13. Bisericuţa de pe culmea Negrileasa - Munţii Trascău.
 14. Masa Jidovului - Munţii Cindrel.
 15. Dochia - Munţii Şureanu.
 16. Cleanţu Scorilei - Munţii Ţarcu.
 17. Scaunul lui Geryon - Munţii Mehedinţi.